Proiectul „Drumul cheilor în judeţul Alba” are ca obiectiv principal promovarea judeţului Alba prin creșterea circulației turistice.

Proiectul „Drumul cheilor în judeţul Alba”, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial. Una dintre modalitățile de realizare a acestui obiectiv are la bază valorificarea și promovarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și agrement, în vederea creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiilor locale și creării de noi locuri de muncă.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.

Contractul aferent proiectului „Drumul cheilor în judeţul Alba”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a fost semnat la data de 29.12.2011 şi se va finaliza la data de 29.09.2013, perioada de monitorizare şi sustenabilitate fiind de 5 ani şi având ca scop dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării patrimoniului natural și a activităților de marketing specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 975.580,82 lei. Valoarea totală eligibilă este de 710.520,50 lei, din care: 603.942,42 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 92.367,67 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 14.210,41 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea judeţului Alba prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul îşi propune în mod specific: creşterea notorietății patrimoniului judeţului Alba; valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural; integrarea principiului dezvoltării durabile, protecției mediului și a egalității de șanse în dezvoltarea turismului la nivel local; valorificarea în scop turistic a produselor tradiționale cu specific local; includerea judeţului Alba în circuite turistice culturale sau de agrement.

Având în vedere obiectivele specifice ale Programului Operațional Regional 2007-2013, ale Axei Prioritare și ale Domeniului Major de Intervenție, precum și felul în care proiectul „Drumul cheilor în judeţul Alba” vine în întâmpinarea acestora, au fost identificate 2 categorii de beneficiari:
• Beneficiarii direcți: comunitatea locală, companiile locale, autoritatea publică locală care urmează proiectul de dezvoltare specifică al zonei, șomeri în căutarea uni loc de muncă, calificați sau necalificați (ghizi, translatori), persoane active în căutarea altui loc de muncă;
• Beneficiarii indirecți: agenți și operatori de turism, firme de organizări evenimente, firme specializate de training și team building, vizitatorii români aflați în trecere, structuri interesate în comercializarea produsului propriu (locuitorii zonei), autoritățile publice din localitățile învecinate.

Produsul specific prezentat în cadrul proiectului este reprezentat de resursele naturale din judeţul Alba. Astfel, potenţialul turistic este reprezentat de un bogat patrimoniu natural, de istoria și tradițiile culturale, relieful carstic al judeţului reprezentând o resursă turistică extraordinară a judeţului şi a ţării, compus din peşteri, chei şi alte formaţiuni carstice spectaculoase.

Un tur al cheilor în județul Alba poate începe din comuna Galda de Jos, unde vizitatorul va întâlni Cheile Văii Cetii și ale Gălzii, urcând apoi înspre nord, unde se regăsește comuna Întregalde pentru a vizita Cheile Întregalde, Găldiței și Turcului și Tecşeştilor, comuna Rîmetea cu Cheile Siloşului, comuna Râmeț cu Cheile Pravului, Piatra Bălții, Râmețului și Mănăstirii, comuna Ponor cu Cheile Geogelului și comuna Livezile cu Cheile Vălișoarei și Plaiului. Traseul continuă înspre comunele Ocoliș și Poşaga, zone în care se întâlnesc Cheile Runcului, Pociovaliștei și Poşegii. Cheile urmează drumul înspre vest, în zona comunei Gârda de Sus, unde se găsesc Cheile Ordâncușii, apoi în comuna Arieșeni Cheile Gârdișoarei, în comuna Scărișoara Cheile Mândruțului, coborând înspre comuna Albac pentru a admira Cheile Albacului și comuna Vidra cu Cheile Văii Morilor. Traseul se încheie în zona central vestică, unde se pot vizita Cheile Caprei, în Zlatna, Cheile Cibului și Glodului, în comuna Almașu Mare, încheind în comuna Meteş, cu Cheile Ampoiței.

Valorificarea atracțiilor turistice creează oportunități de creștere economică, dezvoltare socială, durabilă și echilibrată teritorial. Prin promovarea susținută a ariilor naturale se dorește creșterea atractivității regionale și locale pentru turism și populație, contribuind astfel în mod semnificativ la întărirea identității regionale.

Prin realizarea activităților propuse în prezentul proiect, și anume: realizarea de ghiduri turistice care vor conţine informaţii referitoare la zonele promovate (drumul cheilor) din judeţul Alba; conceperea şi realizarea unei pagini web care va avea o structură asemănătoare ghidului www.cheileinalba.ro şi a prezentului cont pe site de socializare; conceperea și realizarea unor materiale promoționale, precum: 15.000 ghiduri turistice, 12.000 broşuri de prezentare, 8.000 mouse pad-uri, 20.000 flyere, 8.000 stegulețe, 8.000 calendare de birou; realizarea unei campanii outdoor, prin 70 de panouri ce vor promova atât produsul specific (50 de panouri), cât şi evenimentul de promovare (20 de panouri); conceperea și realizarea unor spoturi audio – campanie radio; distribuirea de materiale promoţionale cu scopul diseminării informaţiei referitoare la potenţialul turistic al judeţului Alba; organizarea unui eveniment în cadrul căruia va fi promovat proiectul. Proiectul va contribui la creşterea numărului de persoane informate despre obiectivele promovate prin proiect, la aducerea la cunoştinţa turiştilor asupra localităţilor şi obiectivelor turistice mai puţin cunoscute, promovate până acum mai mult la nivel local, şi la dezvoltarea culturii generale a populaţiei din zona de influenţă a proiectului. Totodată, proiectul va genera o creștere cu aproximativ 3% a numărului de turişti. Spunem acest lucru luând în calcul condițiile macroeconomice nefavorabile și ne bazăm că agenții economici din zonă vor oferi mai multe facilități pentru turiști, ținând cont de aceste conjuncturi neprielnice. Odată cu creşterea circulaţiei turistice, proiectul, va crea şi deschide noi oportunităţi şi orizonturi în dezvoltarea economică locală şi regională. Creşterea economică va fi dată atât de numărul de noi locuri de muncă din zonă, cât şi de afluenţa de turişti sosiţi şi înnoptaţi cu scopul de a vizita locurile respective. Implementarea prezentului proiect poate avea ca și efect colateral o creştere a ofertei turistice de 2% din zonă, prin înfiinţarea de noi unităţi de cazare ceea ce duce implicit la o scădere a şomajului cu 2% în regiune în următorii ani prin crearea de noi locuri de muncă.