Se caracterizează prin peisajul spectaculos care conservă una dintre cele mai tipice marmite torențiale numite “Băile Romane”. Tot aici se găsește floarea de colț, monument al naturii protejat prin lege. Cheile Văii Cetii le găsim în partea de est a Munților Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Cetii. Altitudinea variază de la 490 m la 680 m. Din arealul total de 20 ha, rezervația propriu-zisă se întinde pe 10 ha.

Limita nordică a rezervaţiei este trasată în lungul drumului care leagă Cetea de Tecşeşti, iar cea nordică pe interfluviul ce coboară din Piatra Corbului în Valea Cetii. În est, limita este trasată de stâncăriile din versantul stâng al văii. Limita sudică, cu un traseu mai sinuos, străbate pădurea ce acoperă pantele sudice ale zonei calcaroase. Cascadele în chei cu înălțimi de 4-8 m oferă un adevărat spectacol.

Căi de acces: DN 1/E81 Alba Iulia-Aiud, stânga pe DJ 750C, satul Cetea, comuna Galda de Jos