Spre deosebire de restul cheilor din județul Alba, Cheile Tecșeștilor se evidențează datorită perimetrului mai restrâns și a geomorfologiei mai simple ceea ce duce la lipsa mai multor specii și asociații vegetale. Însă, ceea ce face ca zona să se remarce, o constituie prezența şibleacului pe stâncăriile mai abrupte de la partea superioară a versantului stâng al cheilor, cu dominarea mojdreanului.

Cheile se situează în partea de est a Munţilor Trascăului, de o parte şi de alta a Pârâului Cetii. Ating altitudinea maximă de 1153 m în Dealul Runcului, iar altitudinea minimă de 775 m se află în albia Pârâului Cetii din chei. Ele s-au format prin tăierea transversală a fâşiei de calcare şi au un caracter asimetric, cu versantul nordic, un abrupt pronunţat şi prăpăstios, iar cel sudic cu înclinare accentuată şi acoperit de pădure. Abruptul nordic se continuă pe circa 0,7 km cu un relief de creste, ţancuri şi stâncării, lipsit de vegetaţie arborescentă, care a fost inclus în aria de protecţie.

În habitatul de aici întâlnim diferite forme de vegetație: pajiști de ovăscior carpatin, tufărișuri de cununiță, şibleacuri nordice. Printre speciile caracteristice aflate sub monitorizare se găsește stânjenelul siberian. Bulbucul Trollius europaeus şi narcisa sunt specii care apar cel mai des şi cu cele mai mari populaţii în pajiştile secundare montane de firuţă roşie şi iarba vântului din afara rezervaţiei, dar care au fost găsite cu populaţii bogate şi în pajiştile de ovăscior carpatin de pe lapiezurile din partea superioară a Masivului Piatra Cetii. Nu sunt specii rare în perimetrul Pietrei Cetii, dar sunt deosebit de importante în cadrul fitocenozelor de stâncării, iar prezenţa lor în populaţii bogate certifică o bună păstrare a mediului în care ele se încadrează. Rezervaţia este inclusă în traseul turistic de pe Pârâul Cetii, dar nu este marcată de niciun indicator.

Căi de acces: din DN 1 Alba Iulia-Aiud, pe DJ Galda de Jos-Benic (10 km), în lungul Pârâului Gălzii şi în continuare pe drumul de exploatare de pe valea Pârâului Cetii