Vizitarea Cheilor Pravului poate să fie o adevărată provocare pentru turiști, datorită așezării și morfologiei lor. Sunt situate în partea central-vestică a Munților Trascăului (subunitatea Ciumerna-Bedeleu), pe cursul mijlociu al Văii Pravului, afluent dreapta al Pârâului Mogoșului (denumire a Văii Geoagiului în cursul său mijlociu). Cheile ating altitudinea maximă de 795 m, iar altitudinea minimă este de 600 m.

Suprafața rezervației este dominată de prezența abrupturilor, a stâncilor izolate (prezente pe ambele versante). Abrupturile sau baza acestora este marcată de masa de grohotișuri, fixate sau mobile. Trei peșteri aflate pe stânga Pârâului Pravului, în zona satului Botani, domină relieful calcaros. Cea mai însemnată este Peștera cu Ape, străbătută de un curs subteran ce cade în cascade și care a generat marmite torențiale tipice.

La fel ca și în cazul celorlalte chei din județul Alba, și aici predomină vegetația formată din păduri de fag în combinație cu cele din gorun. În spaţiul rezervatiei pot fi întâlnite o serie de specii de plante cu caracter endemic, rare sau importante din punct de vedere ştiinţific. Suprafața propriu-zisă ocrotită, aflată pe o întindere de 18 ha, nu este marcată și nu are placă indicatoare.

Căi de acces: pe DJ 107 I din Aiud şi prin localităţile Râmeţ şi Brădeşti, Geogel până în satul Onceşti (nemodernizat). De aici, accesul se face pe Valea Mogoşului, pe drumul spre cătunul Cheia şi apoi pe Pârâul Pravului (înspre Boţani)