Situată amonte de satul Runc, pe traseul marcat cu triunghi albastru, Rezervaţia complexă Cheile Pociovaliştei este caracterizată prin forme de relief pitoreşti, prezentând o asociaţie de abrupturi prăpăstioase, creste, turnuri, țancuri şi hornuri.

De-a lungul timpului, cheile s-au format în stâncării greu accesibile peste care domină păduri de fag și amestec de fag cu gorun care ocupă o pătrime din suprafața rezervației. Pe pantele mai puţin abrupte şi bine luminate s-a format şi menţinut un strat subţire de sol cu substrat de grohotiş, aici dezvoltându-se asociaţii ierboase de stâncărie cu specii mai puţin pretenţioase.

Căi de acces: pe DN 75 Turda-Câmpeni până la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Arieşul, apoi pe drumul comunal spre nord, pe Valea Ocolişului, aproximativ 4 km până în satul Runc, la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Pociovaliştea. De aici, spre vest, în lungul Văii Pociovaliştei 1,5 km