Cheile Piatra Bălții sunt situate în partea central-vestică a Munților Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului. Altitudinea maximă atinge 710 m, iar altitudinea minimă este de 580 m. Acest sector de chei nu este atât de spectaculos deoarece este eclipsat de cele ale Râmețului aflate în imediata apropiere.

Rezervația propriu-zisă cuprinde o suprafață de 5 ha din totalul de 12 ha. Relieful este reprezentat de două culmi situate de o parte și de alta a Pârâului Mogoș, ce prezintă aspecte de creste calcaroase. Între acestea, râul și-a crestat un sector de chei cu o lungime de circa 100 m. Relieful calcaros este dominat de pereți verticali, parțial surplombați, ace, grohotișuri etc. În patul albiei sunt prezente marmite torențiale în care, în perioadele secetoase, apa râului băltește, de unde provine denumirea dată de localnici: Piatra Bălții. Vegetația este reprezentată de pădurile de fag în amestec cu gorun.

Căi de acces: pe DJ 107 I din Aiud şi prin localităţile Râmeţ, Brădeşti şi Geogel până în satul Onceşti (nemodernizat). De aici accesul se face pe Valea Mogoşului, pe drumul de care spre cătunul Cheia.