Cheile Geogelului sunt situate în partea central-vestică a Munţilor Trascău, pe cursul inferior al Râului Geogel. Declarată rezervație naturală pe o suprafață de 22 ha, aceasta se prezintă ca o fâşie relativ îngustă (150-200 m), alungită pe o direcţie aproximativă nord-sud (1500 m) dispusă perpendicular pe Pârâul Geogel. Limita nordică a rezervaţiei se află imediat sub cota de 983 m ce domină abruptul calcaros, iar cea sudică ceva mai la sud de Piatra Nicaia (1009 m). Limita vestică se află în marginea stâncăriilor şi poalelor de grohotiş ce acoperă faţa vestică a Dealului Grozeştilor şi Culmii Nicaia. Limita estică se află la contactul stâncăriilor cu pădurea ce acoperă pantele estice ale Culmii Grozeştilor şi ale Culmii Nicaia.

Cheia propriu-zisă a Geogelului are o lungime de circa 400 m de natură epigenetică şi prezintă în sectorul cel mai îngust o lăţime de numai 2-3 m, ceea ce conferă spectaculozitatea locului. Aici te afunzi în păduri de fag combinate cu gorun și pot fi întâlnite numeroase plante medicinale.

Căi de acces: pe DJ 107 I din Aiud, prin localităţile Râmeţ şi Brădeşti, până în apropiere de Geogel (nemodernizat) şi apoi pe drumul de pe valea acestui pârâu până în cătunul După Deal (drum de căruţă în curs de pietruire)