Cuprinzând o suprafaţă de 15 ha, Rezervaţia mixtă Cheile Gârdişoarei prezintă formaţiuni de exocarst tipic, având o lungime de peste 20 km. De-a lungul cheilor, se găsesc mai multe formaţiuni carstice impresionante prin specificitatea lor, printre acestea fiind Izbucul de la Coliba Gheoabului, Peştera Şura şi Peştera cu Apă. În aval de un alt izvor, Izbucul Gura Apei, Râul Gârda Seacă formează aceste chei adânci și strâmte. Vegetaţia specifică rezervaţiei aparţine categoriilor de făgeto-molidişe şi făgete, din asociaţiile: Leucantheno waldsteinii-Piceo-Fagetum Soo 1964 şi Symphitocordatum-Fagetum Vida 1959. În amonte, se găsesc asociaţii de Sphagno-Piceetum Hartman 1942, respectiv molidişe acidofile. Dacă ai ajuns în aici, nu poţi rata o vizită a Gheţarului de la Vârtop sau a Cetăţilor Ponorului.

Căi de acces: DN 75 Ştei-Câmpeni-Turda, satul Casa de Piatră, comuna Arieşeni