Cheile Gălzii sunt situate în partea de est a Munților Trascău, pe cursul inferior al Gălzii, între localitățile Poiana Gălzii și Galda de Sus. Cea mai mare altitudine este de 700 m, iar cea mai mică de 350 m. Din suprafața totală de 20 ha, 8 ha reprezintă aria aflată sub ocrotire. Rezervația este împânzită de păduri de fag, stejar, mesteacăn, alun, frasin, dar pot fi găsite și ierburi caracteristice speciilor floristice de pajiște și stâncărie, printre care: firuța și gușa porumbelului.

Căi de acces: DJ 107 K modernizat Galda de Jos-Întregalde ce trece prin chei