Complexul de chei format dintr-un relief interesant și pitoresc de creste, ţancuri şi abrupturi sculptate în calcar este situat în bazinul superior al Găldiței și deține statutul de rezervație naturală.

Mai exact, ca și reper geografic complexul de chei se află în partea central-sudică a Munților Trascăului (Culmea Bedeleului), în bazinul Râului Galda pe afluentul său Găldiţa. Altitudinea maximă atinge 1212 m (Dealul Caprei), iar altitudinea minimă este de 640 m.
Frumusețea locului impresionează prin alternanța dintre versanții abrupți, verticali, ţancuri, vârfuri sub formă de stog, piramide sau turnuri, creste şi stânci izolate proeminente la albii de râu. Tot acest arsenal este presărat de păduri de fag în amestec cu gorun, pașuni și fânețe. Pe unii versanţi golaşi se găsesc pajişti de stâncărie, iar local apar pâlcuri de arbuşti (scoruş, măceş, mojdrean). Complexul este străbătut de pâraiele Turcului, Drogului, Boca, Caprei și Găldiței.

Din punct de vedere geologic, rezervația este formată în cea mai mare parte pe calcare de vârstă jurasică, dispuse într-o bandă cu lăţime de la 1-1,5 km, orientată nord – nord-est, sud – sud-vest. La vest, în lungul liniei comune celor două chei, se dezvoltă formaţiuni sedimentare baremian-apţiene (cretacic inferior), iar la est o fâşie de calcare jurasice. La marginea de vest, de sud (în jurul Vârfului Drogului, 1177 m), de sud-vest (Piciorul Plăieţului, 1119 m) şi nord-vest (Dealul Caprei, 1212 m) se păstrează resturi dintr-un vechi platou calcaros sub formă de culmi largi, pe alocuri aproape netede, în care au fost sculptate cheile. Accesibilitatea redusă din Cheile Turcului asigură acestora o protecţie mai bună, dar existenţa drumului prin Cheile Găldiţei impune o sporire a măsurilor de protecţie.

Căi de acces: din DN 1 (E 15 A) Alba Iulia-Aiud se merge pe DJ 107, în cea mai mare parte modernizat, prin Galda de Jos-Galda de Sus-Modoleşti până la Întregalde. În continuare, un drum comunal trece pe Găldiţa prin Cheile Găldiţei şi pe la marginea de vest a Cheilor Turcului